Новата реклама на iPhone

Apple представи тази нова реклама на iPhone 5 с акцент върху камерата.

Видеото е тихо, съвсем опростено и деликатно емоционално. “Това е може би най-добрата реклама, която сме виждали от Apple от много време насам”, смятат експертите от Business Insider. „Не вярваме, че тя ще върне iPhone към фазата му на мегарастеж (като търсено устройство), но е обнадеждаваща, имайки предвид че рекламите на Apple бяха доста слаби напоследък”, продължават маркетинг наблюдателите на американския сайт.

http://www.manager.bg/

Реклами

„Балкански мотиви в езика и културата на българите. Раждане и съдба“ – Ирина Седакова

Балкански мотиви в езика и културата на българите. Раждане и съдбаВ монографията се изследват и анализират балканските черти в българските текстове, посветени на родилния обред, като се обръща особено внимание на терминологията, обредността и фолклорните материали. Раждането се разглежда като важна част от модела на света, тясно свързана с други негови сфери (календар, народна медицина, демонология и пр.).
Фактите от езика и културата се интерпретират като неделимо цяло. Лексиката и фразеологията на раждането, антропонимиконът и именуването, етнографията на речевото поведение демонстрират типичната за Балканите пъстрота на „своето“ и „чуждото“. Представите за връзката между раждането и житейския сценарий отразяват сложните преплитания между древни митологични аспекти и елементи от народните православни схващания (свързването на култа към Богородица с вярването в предсказанията на демоните на съдбата, възприемането на повторното като синоним на смъртта, маркираността на „съботниците“). Празничният комплекс, свързан с първите стъпки на детето, включва целият спектър от лингвокултурни балканизми, като едновременно разкрива и спецификата на българската традиция на фона на общославянаската и балканската.
В книгата се публикувани теренни записи от последните години, осъществени в градове и села, както и етнолингвистични карти.

„Пред нас е една задълбочена книга, посветена на огромен период от живота на човек – от раждането (и още по- точно от сватбата на бъдещите родители) до първата стъпка. Период, който в живота изтича като един миг. На всяка секунда от този „миг“ най- подробно е „протоколирана“ в мито- ритуалния сценарий на човешкия живот. Авторът на книгата ни въвежда в сложната хронотопна структура на българският родилен текст, да следваме неговите указания , е завладяващо преживяване. Кои сили/персонажи определят съдбата на човека и може ли тя да бъде променена? Как битовите сюжети (къпане, кърмене, обличане), регламентирани в детайли от практически правила, се транспортират в картината на света? И не на последно място, как да се събере цялото това многообразие в една книга? И. А. Седакова още повече усложнява задачата си, като разглежда българската традиция в контекста на балканската картина на света и по този начин подсилва нейната индивидуалност и приноса ѝ в „общобалканския“ фонд. Ван-Женеповските обичаи на преход, с които толкова задълбочено се занимава И. Седакова, определят в широкия смисъл движението на тази книга, нейната логика и пълнота. Струва ми се, че книгата е повече от успешна и нейният успех се дължи на това, че център на вниманието е текстът. Словесен или не, той в крайна сметка е облечен в дума, име, реч. Като червена нишка преминава думата през цялата книга, а думата-име (изключително интересна глава!) е мостът между човекът изобщо и човекът аз. Грандиозният преход от небитието до първата стъпка се извършва от наречения човек. И това още веднъж ни убеждава, че в началото е било Словото.“
Д.ф.н. Т. В. Цивян, главен научен сътрудник, Институт по славянознание-РАН

Д.ф.н. Ирина Александровна Седакова е завършила българска филология в Московския държавен университет. Учила е при акад. Т. Бояджиев, доц. Н.В. Котова , акад. Н. И. Толстой, проф. М.Янакиев. Започнала научната си дейност като българист етнолингвист, тя постепенно разширява кръга на интересите и знанията си и в момента е изтъкнат специалист в областта на хуманитарните науки.

Работи като водещ научен сътрудник в Секцията по типология и сравнително езикознание и ръководи Центъра лингвокултуроложки изследвания Balcanica в Института по славянознание на РАН (Москва). Чете лекции по етнолингвистика и междукултурна комуникация в Руския държавен хуманитарен университет. Преподавала е славянска филология в Русия, Англия, Сащ, била е гост- професор в Италия, Япония и други страни. Редовно организира международни симпозиуми по балканистика и социолингвистика, по изучаване на ритуалния календар и народната вяра.

Автор е на над 300 труда, публикувани в 32 страни, част от които са посветени на езика, фолклора и обредите на българите в славянски, балкански и широк европейски контекст. За Ирина Седакова са еднакво важни фактите от съвременния език (включително рекламата), диалектната лексика, ежедневните ритуализирани практики, както и теренните записи на старинни обреди и фолклор. В нейните изследвания езикът и културната традиция се разглеждат в духа на Московската етнолингвистична школа и Московко-Тартуския семиотичен кръжок като неотделими знакови системи, а съвременните лингвокултурни процеси се интерпретират през призмата на архаиката.

http://www.book.store.bg/

Вдъхновяващи цитати

Ноам Чомски„По-важно е да контролираш умовете на хората, мисленето им. Тогава имаш всичко!“

Ноам Чомски

„Как да си намерим по-добра работа в България?“ – Милен Иванов

Как да си намерим по-добра работа в България? Милен ИвановАко искате да печелите повече пари и да имате повече свободно време…
Ако сега започвате изграждането на вашата кариера…
Ако имате мечта и знаете, че тя е на друго работно място…
…то този наръчник е именно за вас!

 

В „Как да си намерим по-добра работа в България?“ ще прочетете практични съвети:

  • Как да откриете какво точно искате?
  • Как да позиционирате себе си по-добре, за да бъдете забелязани?
  • Как да търсите по-ефективно работа?
  • Кои са каналите, които може да използвате?
  • Как да направите по-добре CV-то си?
  • Как да избирате и работите с агенции по подбор на персонал и хедхънтъри?
  • Как да използвате по-ефективно уебсайтовете и социалните мрежи за работа?
  • Как да се държите по време на интервю?
  • Как да се договорите за по-добра заплата?

Милен Иванов е на 38 години, като през последните десет работи като консултант в областта на кариерното консултиране, подбор на персонал и хедхънтинг. Собственик е на една от водещите рикрутмънт агенции в страната Хорайзънс България. Управлявал е регионалния офис за Балканите на международна компания за executive search. Работил е като маркетинг мениджър, търговец и мияч на коли. Авторът има разностранни бизнес интереси и опит като инвеститор, работодател и мениджър в сфери, включващи реклама, събитиен мениджмънт, интернет проекти и бизнес услуги. Печелил е награда за „Млад предприемач на Годината“ през 2003 г. и „Награда за креативност и иновации“ на световни финали в Истанбул. Основател и председател е на една от най-големите неформални бизнес организации в България „Ceo Club Bulgaria“. Обича да чете езотерична и бизнес литература, да слуша джаз, да играе голф и да измисля нови предприемачески идеи.

http://www.book.store.bg/

Знаете ли, че…?

Индийско орехчеИндийското орехче е изключително отровно, ако се инжектира интравенозно. При високи дози (10 g или повече) то има халюциногенно действие. Прекалената употреба на тази подправка може да причини смърт. В миналото индийското орехче е било използвано за предизвикване на аборт.