Учене през целия живот

LTLЦентърът за развитие на човешките ресурси

е създаден през 1999г. като пълноправно юридическо лице на основание чл. 10, ал. 5 във връзка с чл. 33 а, ал. 1, т. 3 от Закона за народната просвета, със седалище София 1000, община „Средец“, ул. „Граф Игнатиев“ 15. Центърът се отчита пред националните власти.

Центърът за развитие на човешките ресурси организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието, професионалното образование и обучение, пазара на труда и човешките ресурси в България, в сътрудничество с Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и с други институции, юридически и физически лица.

Центърът за развитие на човешките ресурси е координиращ орган в България по Програма „Учене през целия живот“ на Европейския съюз и работи по проекти в областта на образованието, професионалното обучение и пазара на труда. Центърът организира работата по подбора, оценяването, финансирането и мониторинга на проектите по Програма „Учене през целия живот“ и извършва консултантска дейност по проектите на тази програма.

Центърът за развитие на човешките ресурси осъществява дейностите по информиране и консултиране, свързани с работата на Euroguidance център България в сферата на професионалното ориентиране.

Центърът за развитие на човешките ресурси, посредством Национален Europass център, координира дейностите по разпространение и прилагане на инициативата Europass в България. Центърът за развитие на човешките ресурси координира и администрира в България дейността еTwinning на Европейския съюз. Центърът за развитие на човешките ресурси координира в България програмата „Учебни визити“ и инициативата „Европейски езиков знак“.

Центърът за развитие на човешките ресурси, посредством Българската национална обсерватория (БНО), е партньор в Мрежата за обмен на експертизи в областта на Професионалното образование и обучение Refernet към Европейската агенция за професионални развития CEDEFOP.

Центърът за развитие на човешките ресурси осъществява консултантска дейност, предоставя техническа помощ за проекти в областта на човешките ресурси. Центърът сътрудничи с националните институции и организации в областта на човешките ресурси и създава възможности за взаимодействие с чуждестранни организации и институции.

Центърът за развитие на човешките ресурси подпомага активно работата на Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в областта на човешките ресурси.

Основни дейности

* Администрира българското участие в Програмата на Европейския съюз „Учене през целия живот“ и в частност секторните програми „Коменски“, „Еразъм“, „Леонардо да Винчи“ и „Грюндвиг“, насочени към областта на образованието и професионалното обучение;
* Организира и координира дейностите, свързани с различни проекти на Европейската комисия в областта на образованието и обучението в България;
* Извършва анализи, изследвания на актуални проблеми, подготвя тематични обзори и доклади;
* Изпълнява проекти от областта на човешките ресурси на национално, регионално и местно равнище; предоставя консултантска помощ при разработването и осъществяването на подобни проекти;
* Организира семинари, конференции, работни срещи и други форуми за дискусия и обучение, насочени към образованието, професионалното обучение и пазара на труда;
* Публикува – на хартиен и електронен носител – резултатите от своята дейност;
* Съдейства за изготвянето на бази данни и уеб-страници, извършва информационни услуги, свързани с идентифицирането, подреждането, ползването и популяризирането на информация, свързана с образованието, обучението и заетостта в България.

Основни функции

Експертна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси провежда изследвания и проучвания по актуални проблеми от областта на образованието и обучението в България, заетостта, безработицата и мобилността, професионалното ориентиране и консултиране, кариерното развитие, трансевропейското образователно сътрудничество, които се ползват от МОН, МТСП, Агенцията по заетостта, неправителствени и академични организации, различни професионални общности.

Координационна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси координира, консултира и организира българското участие в европейската Програма „Учене през целия живот“.

Информационна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси събира, обработва и разпространява информация относно цитираните по-горе области, която постъпва както в резултат на проведените собствени изследвания, така и от чуждестранни източници (Европейска комисия, CEDEFOP и др.). Центърът разпространява това депо от информация сред максимално широк кръг потребители посредством разнообразни форми – семинари, конференции, Интернет страницата, публикации (на хартиен и електронен носител).

Консултативна функция
Центърът за развитие на човешките ресурси предоставя консултантска помощ при изпълнението на проекти, насочени изцяло или частично към развитието на човешките ресурси и финансирани от национални и/или чуждестранни източници.

За повече информация: http://www.hrdc.bg/

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s