Barnes & Noble спират да произвеждат цветния си Nook

nookНа производителите на електронни четци със сигурност не им е лесно да оцеляват на пазар окупиран от РС таблети. Стана ни още по-ясно колко трудно е положението им в момента след като от Barnes & Noble съобщиха, че от сега нататък няма да се занимават с производството на цветните версии на четеца си Nook.

Това не означава, че цветният Nook ще изчезне от пазара, а просто, че с него ще се заемат външни производители, но това само по себе си не е повод за въздишка на облекчение. Barnes & Noble ще продължат да произвеждат само черно-белите варианти на четеца и по всяка вероятност ще направят още нещо, което анализаторите отдавна предполагат: постепенно ще се откажат от хардуерния бизнес и ще дадат приоритет само на предлагането на електронни книги.

В последния си финансов доклад Barnes & Noble отчетоха спад в продажбите на хардуер от цели 43%. Не че продажбите им на книги са се повишили. Напротив, те също са спаднали, но по-малко – с 8,9%. Според компанията, причините за спада на продажбите на е-книги са две: първата е тясната им обвързаност с хардуера, който, както разбрахме, също не се продава добре, а втората е, че просто миналата година е била доста добра за пазара за е-книги и просто тази не може да надскочи поставената летва.

Вижте повече: http://www.kaldata.com/

Реклами

Вдъхновяващи цитати

СократЖени се, без да гледаш на нищо. Ако ти попадне добра жена, ще бъдеш изключение, ако е лоша, ще станеш философ.

Сократ

БЪЛГАРИЯ НЕ ПРАВИ ДОСТАТЪЧНО ЗА ЗАКРИЛАТА НА ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

авторско правоБългария за пореден път попадна в негативен списък, този път страната ни е една от държавите, за които се счита, че не полагат достатъчно усилия за закрилата на интелектуалната собственост и затова е поставена от САЩ е в списък на наблюдаваните страни за 2013 г. Освен нас в списъка фигурират страни като Барбадос , Тринидад и Тобаго, Таджикистан и др. В ежегодно изготвения списък се посочват затрудненията, пред които са изправени американските компании и продукти, породени от законите за интелектуалната собственост в други държави. България и останалите наблюдавани страни за 2013 г. са страни, които не предоставят “адекватна и ефективна” закрила на правата върху интелектуална собственост.

От югоизточната част на Европа идва голяма част от кибер заплахите за Европа и САЩ – в региона действат голям брой талантливи компютърни специалисти, с чиято помощ се извършват широк кръг от престъпления, от финансови измами до нарушение на права на интелектуална собственост. Според OSAC, Бюро за дипломатическа сигурност на САЩ, на българския пазар има свободен достъп до голямо количество фашиви и пиратски стоки, често се наблюдават злоупотреби с регистрирани търговски марки.

Няколко компании са подали оплаквания пред срещу Българското патентно ведомство поради затрудненията, които са изпитали, когато са се обърнали за съдействие към Ведомството във връзка с нарушени права. Друга насока, в която Българското патентно ведомство търпи критики са недобросъвестните регистрации на търговски марки, дължащи се на ограничаващите условия, създадени от организацията.

Друг значим проблем в България е пиратството в интернет. На пазара действат в нарушение голям брой онлайн услуги, срещу които реално няма противодействие. Затварянето на един сайт води до създаването на нови и на практика злоупотребата продължава.

В страната действат няколко дружествата за колективно управление на права, но те изпитват сериозни затруднения при събирането на възнаграждения. Например ПРОФОН съобщава за проблеми със своевременното прилагане на закона, което често пъти поражда използване без необходимото съгласие и принуждава дружеството да сключва споразумения за значителни минали периоди на използване със сериозен компромис от страна на правоносителите.

Българската съдебна система не е докрай ефективна, затова чуждестранните компании, които искат да упражняват дейността си на територията на България, следва да вземат предпазни мерки. При проблемни ситуации, свързани с нарушени права на интелектуална собственост, на притежателите на права им се налага да чакат дълго, за да получи спора им решение. Много често дори не се стига до окончателна присъда, а когато това все пак се случи, постановените мерки не са възпиращи.

Въпреки всички тези продължаващи проблеми, САЩ признават положителните стъпки, които България е предприела,за да се противопостави на нарушаването на права на интелектуална собственост на българския пазар. Например, България се е ангажирала с правоприлагащи действия, включително от страна на Министерство на културата,както и отдел „Компютърни престъпления“ към МВР, и си сътрудничи с притежателите на права за кампании, целящи справяне със софтуерното пиратство. През 2012г България предприе инциатива за легален софтуер.

САЩ насърчават България да продължи с подобряването на защитата на интелектуална собствености усилията за прилагането и, както и да работи съвместно със Съединените щати за разработване на стратегии за решаването на тези въпроси. САЩ очаква да продължи да работи с България за решаването на тези и други проблеми.

Източник:  http://ipbulgaria.bg/

Хаштаговете във Facebook – нова възможност за маркетинга

facebook 2Хаштаговете се прехвърлиха от Twitter във Facebook, оформяйки нови канали. Те обединяват потребителите по теми. Където се събират групи, там винаги идва и маркетингът. Същността му е такава – да следва хората и тенденциите. Какво могат да променят хаштаговете във Facebook за маркетолозите? Към момента нищо, пишат американските наблюдатели в списание Entrepreneur. Но в бъдеще могат да означават много, смятат те.

Щом започнат да се използват от повечето потребители на най-голямата социална мрежа, хаштаговете ще се превърнат в пореден инстумент за обединение, от който рекламата може да спечели. Как?

● Ще стане по-лесно да се проследяват разговорите за кампанията във Facebook. Обемът на дискусиите във Facebook няма да е толкова голям, както в Twitter (има далеч повече tweet-съобщения от обновявания на статуси), но все пак това ще помогне на марките да проследяват разговорите, свързани с техните интернет инициативи. От най-голяма помощ ще бъде на тези от тях, с платен достъп до Facebook инструментите за мониторинг.

● Ще се отвори нов чат потенциал, като този в Twitter. Марките, които организират или спонсорират чат дискусии по теми в Twitter, ще разпознаят отворен пред тях изцяло нов път за комуникация с потребителите във Facebook. Нова, може би дори по-ангажирана онлайн общност ще се открие пред погледа им. Тези, които са провокирали дискусии в Twitter с рекламна цел, ще могат да приложат опита си във Facebook.

● Евентуално ще се открие възможност да се плаща за участието в дискусии по теми. Така се случва в Twitter. Марки в социалната мрежа плащат, за да бъдат включвани.

● Когато хаштаговете навлязат в мобилната версия на Facebook, възможностите с тях за рекламодателите ще станат дори повече. Любопитно е, че Facebook не стартира мобилна употреба на хаштаговете при включването им в социалната мрежа. Това е интересн факт с оглед на „експлозията на мобилното“, която наблюдаваме по целия свят в последната година. Участието в разговори в реално време, което е залегнало в самата същност на социалните мрежи, означава общуване докато си в движение. Не само докато си вкъщи пред телевизора.

Разговорите в мобилния свят са от ключово значение за бизнеса: заради организирането на потребителски събития, изложения, промоции, маркетинга с локация, в който се залага на намирането на най-близките магазини. Чрез хаштаговете ще бъде по-лесно проследяването на движението на хората и отговора им спрямо кампаниите.

Източник:  http://www.manager.bg/