Знаете ли, че…?

гейзер

Гейзерите в Камчатка  отделят количество топлина на денонощие, което е еквивалентно на 15 милиона куб. метра газ.

Реклами

Знаете ли, че…?

тежка водаВ средата на 20-ти век учените откриха „тежката вода“ – D2O, която съответствува по параметри на „мъртвата вода’. „Тежката вода“ действа“ депресиращо  на живите организми, а в големи количества предизвиква и смърт.

Знаете ли, че…?

ЗемяНе само че е сплескана, ами гравитацията на Слънцето и Луната я деформират още повече. Земята има подутини! В океаните водата може да се издигне с около един метър над морското равнище благодарение на Слънцето и Луната. При приливи и отлива разликата достига 50 сантиметра. Дори атмосферата се деформира според това дали е нагрята през деня или охладена през нощта.

Знаете ли, че…?

Шестия Вселенски събор

Първият официален исторически документ, в който е вписано името България, са Актовете на Шестия Вселенски събор, проведен през 680-681 г. в Цариград. То се съдържа в един знаменателен пасаж от речта на сирийския презвитер Константин от Апамея, произнесена на 9 август 681г. на 16-то заседания на Събора. От това личи, че към август 681г. българската държава вече е съществувала, при това носела е същото име, което носи и до днес – България.

Знаете ли, че…?

ПрабългаринВ основата на името българи стои древният корен БЪЛГ-, значението на който в течение на цял век оставаше загадка за науката. Причината за това е, че дълго време не беше разкрит нито един вид източни езици, където този корен да се среща в своята автентична форма и пълнота. Сега обаче такъв вид езици най-после е идентифициран. Това са групата памирски езици, където съществуват редица производни думи от корена БЪЛГ- . Между тях най-преки подобия на корена БЪЛГ- са оцелели сред най-близките потомци на населението на древното царство Балхара, в чийто език коренът БЪЛГХ- означава “висок, голям”. Паралелно с този пряк източник съществува и един косвен ключ, чрез който можем да напипаме скрития смисъл на името „българи”. Това е думата БУРЗАН – висок, голям, велик, която е служела като синоним на името българи В персийския, а след това и в арабския език.
Друг косвен източник, по който може да се съди за смисъла на това древно име, са думите и изразите, които са се използвали в санскритските източници като заменител на думата българи. Техният смисъл е сходен с този на персийската дума БУРЗАН и означава „водещ”, „пръв”, „благословен”.